საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

ამობეჭდვა

ვირტუალური ლაბორატორიები მათემატიკაში, ფიზიკასა და ქიმიაში

განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მიზანია მომავალი თაობებისათვის ისეთი საგანმანათლებლო რესურსების შექმნა, რომლებიც უზრუნველყოფს:

  • მოსწავლეების მიერ თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებას და გამოყენებას;
  • ტექნოლოგიებით გამდიდრებული სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფას;
  • მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად.

ვირტუალური ლაბორატორიების გადმოსაწერად მიყევით ბმულს