წერილობითი კოდის გაშიფვრა.

აქტივობის აღწერა

  • ინტონაციით კითხვას;
  • გუნდურ კითხვაში მონაწილეობას;
  • წყვილებში კითხვას;
  • გაბმით და უშეცდომოდ კითხვას;
  • ორი ტექსტის შედარებას;
  • სხვ.