საძიებო სისტემაში კონკრეტული ინფორმაციის მოძიება

შედეგის დაზუსტება

მოსწავლეს სხვადასხვა საძიებო სისტემაში კონკრეტული ინფორმაციის მოძიებისას შეუძლია აღწეროს მათი განსხვავებები და უპირატესობები როგორც ინტერფეისის (ქართულენოვანი, კატალოგიზირებული) მხრივ, ასევე  ძიების შედეგების შედარებისას.

1. ძიების პროცესის დაჩქარების მიზნით საძიებო სისტემა წინასწარ ითვლის ინდექსს;

2. ტექსტურ ფაილში ძებნის ბრძანებისას იძებნება ქვეტექსტი;

3. მსგავსი გრაფიკული ინფორმაციის ძებნა, მაგალითად, სურათების ალბომების დაჯგუფება  ადამიანის სახეების  მიხედვით;

4. მონაცემთა  ძიების დროს საჭიროა, ნათლად ჩამოყალიბდეს საძიებო პირობა (საძიებო პროგრამის ძებნის სინტაქსის გათვალისწინებით).

 

სამაგალითო რესურსები:

http://www.wolframalpha.com/