მოსწავლე იცნობს სხვადასხვა საძიებო სისტემას

შედეგის დაზუსტება

მოსწავლე იცნობს სხვადასხვა საძიებო სისტემას. ამოირჩევს და იყენებს მისთვის კომფორტულს. მაგალითად, ქართული ინტერფეისის მიხედვით. აგრეთვე გაიაზრებს საძიებო სისტემის სხვადასხვა მახასიათებელს: რეზულტატების ძებნის სიჩქარე, რეზულტატების რელევანტურობა საძებნ ფრაზასთან მიმართებაში, ბანერების/რეკლამების  რაოდენობა, დამატებითი სერვისები (რუკები, სათარგმნი სისტემა, კალენდარი და ა.შ.).