მოსწავლე აცნობიერებს სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა სახით ინფორმაციის მიღება/გადაცემის ფორმების უპირატესობას

შედეგის დაზუსტება

მოსწავლე აცნობიერებს სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა სახით ინფორმაციის მიღება/გადაცემის ფორმების უპირატესობას, მაგალითად, თუ რაიმე საკითხის აღწერა, დაინტერესება ან გამოცდილების გაზიარებაა საჭირო, ეფექტურია პრეზენტაცია.