1. სამეტყველო ფუნქციები

                                         

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა

1.3. აღწერა / დახასიათება

1.4. ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

1.5. დროში ორიენტირება

1.6. სივრცეში განთავსება

1.7. ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

1.8. ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

1.9. ინტერაქცია საკლასო ოთახში

 

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუები III-IV დონისთვის

სამეტყველო ფუნქციები

ლინგვისტური რეალიზაციის ნიმუშები ს III-IV დონისთვის

1.1. სოციალური ურთიერთობის დამყარება

 

მისალმება

Здравствуй(-те)! Как дела? Привет!

დამშვიდობება

Увидимся! До скорого! До завтра (вечера, встречи)!

მოკითხვა

Как здоровье? Как поживаешь(ете)?

პიროვნების წარდგენა

Познакомьтесь, это мой\\моя (кто?)... Моего\\мою (Твоего\\твою) (кого?)... зовут... Его\\её зовут (имя, отчество)...  Его\\её имя\\фамилия...

თავაზიანად მიმართვა

(Извините\\ прошу прощения), вы не подскажите, ....

მობოდიშება

Я хотел бы извиниться. Прошу прощения!

მადლობის გადახდა და სათანადო პასუხი

Благодарю тебя\\вас за (что?)... Хочу поблагодарить тебя\\вас\\его\\её за (что?)...

Не за что! На здоровье!

მილოცვა

С наступающим вас! С наступающим(ей) Рождеством \\Новым годом\\ Пасхой\\ праздником! Поздравляю (кого?)...  (с чем?)...

შეთავაზება, დაპატიჟება, დათანხმება\\ უარის თქმა

Не пойти ли нам (куда?)... ?

Приглашаю тебя\\вас к себе в гости. Приходите ко мне (когда?).... Можно пригласить тебя\\вас в гости?

С удовольствием! Конечно, придём! Ты\\вы знаешь(ете), я не смогу (когда?)...  К сожалению, не смогу. Давай(те) отложим.

ინტერაქცია სუფრასთან (სახლში და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში)

Хочу\\налей\\положи добавки. Не хочешь добавки? Не хочешь\\ хотите попробовать? У тебя нет аппетита? Почему ты\\вы ничего не ешь\\едите?

Я\\мы бы заказал(и) (что?)...

Что вы можете предложить? Что вы посоветуете? На закуску\\на первое \\на второе\\на десерт  у (кого?)... (что?)...

(Принесите) счет, пожалуйста!

წახალისება, შექება

Отличная (хорошая, оригинальная, блестящая) идея! Ты\\вы отлично (хорошо, прекрасно, ...) выглядишь(ите). Ты\\вы в прекрасной форме.

ტელეფონით საუბარი

Алло, здравствуйте! С вами говорит (кто?)... Попросите, пожалуйста, к телефону (кого?)... Это квартира (чья?)... \\аптека \\ банк и т.д.?

Да, слушаю. Кто говорит? Говорите, пожалуйста, громче (медленнее), плохо слышно.

Его\\её нет, перезвоните попозже. Что передать?

Я звоню с мобильного\\ сотового телефона.

У меня\\тебя\\него\\неё мало денег на счету, лучше отправить\\я отправлю  sms. Ты получил мое сообщение?

დამშვიდება

Обойдётся. Успокойся(тесь). Не отчаивайтесь. Всё устроится.

Не нервничай(те)! Все будет в порядке!

თხოვნის გამოხატვა

Прошу тебя, .... . Одолжи(мне), пожалуйста, (что?).... У меня к тебе небольшая просьба.

შეხვედრის დანიშნვა, დათანხმება, უარის თქმა

Встречаемся в\\на\\у\\около (где?)... (когда?)...

Хорошо, я приду (я буду). Договорились. Согласен(на). Как жаль, что я не смогу, я занят(а)\\у меня дела. Может я немного опоздаю, дождитесь меня, ладно?

გაფრთხილება

Осторожно, (что происходит?) ... !

\"Не курить!\" \" Здесь не курят\". \"Не прислоняться!\" \"Опасно для жизни!\" \"Посторонним вход воспрещен\". \"Служебный вход\".

\"Запасной выход\".

კეთილი სურვილების გამოხატვა

Будь(те) здоров(а,ы)!

Счастливого пути!

Счастья, здоровья, успехов! Долгих лет! Удачи!

Добро пожаловать!

Ни пуха, ни пера!

Желаю (чего?)... !

ცუდად გაგებულის გარკვევა

Не расслышал(а), повторите, пожалуйста. 

Я не совсем тебя\\вас понял(а),  повтори(те), пожалуйста. Кажется, я вас\\тебя неправильно понял(а). Я Вас\\тебя правильно понял(а)? Вы\\ты хотите\\хочешь (что сделать?)...

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

Чем могу помочь?

Где\\ в каком отделе\\на каком этаже у вас\\я могу купить\\приобрести (что?)... ?

Я хочу купить\\приобрести вот этот(эту)\\тот\\(ту) (что?)... Скажите, какой это размер? Какого размера  (что?)...? Мне нужен (какой?).... размер.

А другого цвета (что?)... у вас есть?

Где можно примерить? (Где у вас примерочная?)

Сколько с меня?  С вас .... рублей (лари).

ინტერაქცია მგზავრობისას

Куда ты\\вы едешь(ете)\\ идёшь(ете)? На чём ты\\вы едешь\\ете (куда?)...  .

Вы не скажете, где (что?)……

Скажите пожалуйста, где находится (что?) остановка\\ почта\\интернет-кафе\\вокзал\\музей...

 Как туда проехать?

Мне\\нам хочется увидеть\\посмотреть (что?)... .

Поедем на метро\\автобусе\\маршрутном такси\\...?

(Где) вы\\ты выходите\\ишь? На следующей остановке\\станции. Предъявите\\передай(те) билет(ы), пожалуйста.

Поезд отходит\\ прибывает (когда?)...

Могу я \\ можно заказать (сколько?)... билет(ы) на (какое?)... число?

Такси свободно? Я хочу заказать такси. Спешу на вокзал\\в аэропорт. Когда подъедете? Приезжайте по адресу ...

პოზიციის გამოხატვა კამათისას, დასაბუთება, საკუთარი აზრის დაცვა, სხვისი აზრის გაზიარება ან უარყოფა

Я (тоже) так (не)думаю. Я с тобой\\с вами (не) согласен. Ничего подобного. Я уверен, что ...

По-моему/по-твоему, ... Мне кажется, ... Я (не) думаю/верю/ сомневаюсь, что... Возможно, я ошибаюсь, но ...

პირადი წერილი

Здравствуй(те), дорогой(-ая,ие) (кто?)... ! Привет, (кто?) ...! 

Как у вас/ у тебя дела? Как здоровье (кого?) .... ?

У меня всё хорошо (нормально, прекрасно...).

Думаю вернуться (когда?)... 

Передавай привет всем/(кому?) ....

Жду ответа. Увидимся, как только вернусь. Целую\\ до встречи, твой(-я) (кто?)...

1.2.  ინფორმაციის გაცვლა

 

მონაცემები საკუთარი თავის ან პიროვნების შესახებ: სახელი, გვარი, ასაკი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი

Познакомьтесь, это мой(-я, -и) (кто?)… Хочу познакомить тебя со всеми… Вы уже познакомились?...

Зови(те) меня просто… Для друзей я просто… Его\\её\\их зовут (как?)... Его\\её\\их адрес\\телефон ...

Моего(ю, -их) (кого?)... зовут...

Моей(-ему, -им) (кому?)... (сколько?)... лет. Я\\ты\\ он\\она\\ они младше\\старше меня\\тебя\\его\\её\\их на (сколько?) ... года\\лет.

Я ученик(ца) (какого?) класса.

В семье нас трое\\четверо\\пятеро… Он уже женат. Он холост. Она уже замужем.

პროფესიის\\ხელობის შესახებ

Кто он\\она\\они по-профессии? Кем ты\\он\\она\\они хочешь(-ет, ят) стать? Кем ты\\он\\она\\они работаешь (-ет, ют)? Я \\ты\\он\\она\\они стану (-ешь, ет, ут) (кем?)... 

Где ты\\он\\она\\они работаешь (-ет, ют)? Ты\\он\\ она\\ они работаешь (-ет, ют) в\\на (где?)...?

Чем он(-а; -и) занимается(-ются)? Чем занимается врач(банкир и т.д.)? Он (что делает?) .... .

ეროვნების და წარმომავლობის შესახებ

Я\\он\\она\\они грузин(ка)\\ русский(-ая) \\армянин (ка)\\ американец(ка)\\ ... , из\\с (откуда? страна, город и т.д.)....

ამინდის შესახებ

Сколько градусов? Какой прогноз погоды на сегодня\\завтра\\неделю? Сегодня теплее\\холоднее\\ прохладнее, чем (когда?)... . Температура воздуха\\воды (сколько?)... градуса(ов) ниже\\выше нуля.

 

ჯანმრთელობის შესახებ

На что жалуетесь? Кажется, я простудился(лась).

Мне\\тебе\\ему\\ей плохо\\ уже лучше. Меня\\тебя\\его\\её знобит\\тошнит\\....

Надо\\ нужно\\ необходимо обратиться к врачу\\ позвонить в скорую помощь\\ сходить в аптеку\\ уложить его(её, тебя) в постель\\.... .

Я\\ты\\он\\она ложусь(ишься,ится)  в больницу.

Ему сделали (какую?).... операцию.  Ему\\ей (нужен) требуется постельный режим.

ფასის\\ღირებულების\\რაოდენობის შესახებ

Это дешевый\\дорогой (что?)...

На сколько дешевле\\ дороже (чего?).... ?

Сколько стоит (что?) обучение\\ медицинское обслуживание\\ ...  (где?).... ?

Есть ли на (что?)...  скидка?

В какую сумму\\ во сколько это обойдется (обходится)? Сколько нужно (денег)? Какая сумма для этого потребуется?

Как продаёте? По какой цене?

По два\\пять\\... лари (рубля\\рублей\\рублю) и т.д. за килограмм\\литр\\...

სურვილის შესახებ

О чём ты мечтаешь? Я мечтаю о (чём?)...

Чего ты\\вы хочешь(ите)?

 Разве тебе(ему\\ей\\ им) не хочется (чего?)… Разве тебе(ему\\ей\\ им) не хочется (что делать\\сделать?)… Мне\\тебе\\ему\\её\\им хочется (чего?)... Мне\\тебе \\ему \\её\\им хочется (что делать\\ сделать)?...

თავისუფალი დროის გატარების შესახებ

Как ты\\вы отдохнул(а,и)? Куда ты\\вы ездил(а,и)  в отпуск\\на каникулы\\ на выходные? Как провел(а,и) время\\каникулы\\ выходные?

Сходим в\\на (куда?)…? Съездим в\\на (куда?)… ?

Да, там можно отдохнуть \\расслабиться. Нет, мне\\ей\\ ему\\им лучше побыть дома\\ почитать\\ послушать музыку. Я люблю\\ мне нравится  проводить свободное время (где? как?)… Свободное время я обычно провожу (где?), (как?)…

1.3.  აღწერა-დახასიათება

 

ადამიანის გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი

Как он\\она\\они выглядит(ят)? Какого он \\она роста?

Он\\она высокого\\ среднего \\невысокого \\низкого\\ маленького роста.

Сколько \\ты\\он\\она весишь(ит)? Я вешу ... килограммов.

Во что ты\\ он\\ она\\ они одет(а, ы)? Что на тебе\\ нем\\ней надето? Ты\\ он\\ она\\ они одет(а, ы) в\\во (что?)… На тебе\\ нем\\ней надето (что?)…

გემოვნების გამოხატვა, გატაცებები

Тебе нравится (что делать?)… ?

Тебе нравится (что?)… ? Да, очень\\нет, не  очень.

Нравится\\ненавижу\\обожаю\\ уважаю…

Какие(ой,ую) (что?)… ты любишь\\тебе нравится?

Чем ты увлекаешься\\ занимаешься?

Я\\ты\\он\\она увлекаюсь (ешься\\ ется) (чем?)…

 Я хожу на (что?)…

Я занимаюсь (чем?)…

Я увлекаюсь (чем?)…

Тебе необходимо заниматься (чем?)…

1.4.  ემოციების, გრძნობების გამოხატვა

 

ბრაზი, უკმაყოფილება, სინანული, გაღიზიანება

Как глупо! Глупости! Не болтай глупости!

Какой кошмар(ужас)!

Довольно! Хватит! Прекрати!

გაკვირვება

Неужели? Вот это да! Кто бы мог подумать? Что ты\\вы говоришь(ите)?! Да что ты\\вы! Не может быть! А я и не знал(а)!

Вот как? Вот оно что? Не могу поверить! Этого не может быть!

ინტერესი

Что происходит\\ произошло? Что случилось? Как это называется?

ინდიფერენტულობა

Всё равно. Мне это безразлично. Это очень скучно. Какая разница! Мне скучно.

სიხარული, აღფრთოვანება, კმაყოფილება

Как я рад(а)! Я очень рада! Я очень доволен\\довольна! Мне весело.

შეგრძნებების გამოხატვა

Я проголодалась\\я голоден(на). Мне жарко\\ холодно \\тепло\\ больно\\ (не)приятно.

Тебе (не) жарко\\ холодно \\тепло\\ больно?

დამოკიდებულების\\შეფასების გამოხატვა

Прекрасно! (Не)верно. Ужас! Как интересно! Как глупо! Как здорово! Как легко!

1.5.  დროში ორიენტირება

 

დროში ლოკალიზება (საათი, დღე, დღე-ღამის მონაკვეთი, თვე, თარიღი, წელი, წელიწადის დრო)

Когда? В начале\\ конце\\ середине месяца\\ года\\ недели\\ дня \\ (какого?)… века\\ 80-ых годов

В (каком?)… веке,\\ 40-ых годах\\ семидесятых и т.д.

В прошлом\\ позапрошлом\\ будущем  году\\месяце

Тридцатого апреля  две тысячи одиннадцатого года, ....

(Когда?) На той\\прошлой неделе у меня\\тебя\\нас (что будет\\было?)... .

ქრონოლოგია

До – после, сначала – потом, сначала – затем, в начале - в конце

Во-первых ..... , во-вторых... и т.д.

სიხშირე

Как часто? Постоянно\\ несколько раз\\ однажды (трижды, ...)

ხანგრძლივობა

Как долго (сколько времени)? Целый(-ую) минуту\\ час\\год\\ и т.д.

За это время… Мгновенно\\ бесконечно

1.6.  სივრცეში განთავსება

 

ადგილმდებარეობის მითითება

Где находится? Слева\\справа\\недалеко\\...  от (чего?)…

Позади\\впереди (чего?)…

 

გზის, მიმართულების, დანიშნულების ადგილის მითითება

Идти(ехать) вперед\\ вернуться назад

Скажите, пожалуйста, как пройти к (чему?)… ? Скажите, пожалуйста, куда идёт этот автобус (трамвай\\тролейбус)?

Ехать по (чему?)…, выйти к ( чему?)… и т.д.

1.7.  ლოგიკური კავშირების გამოხატვა

 

მიზეზი, შედეგი

Из-за (чего?)…\\ из-за этого…

…, поэтому …

В результате (произошло что?)…

პოზიცია

 

ირიბი ნათქვამი

Я спросил, который час.

Я спросил, знает ли он об этом.

Он напомнил мне, чтобы я сходил в магазин.

Я ответил, что жду гостей.

1.8.  ნებართვა, ვალდებულება, იძულება, აკრძალვა, რჩევის მიცემა

Мне надо\\нужно (что сделать?)…

Я\\ ты\\ он\\ она\\ они обязан(а,ы ) (что сделать?)…

(Я) советую тебе (что сделать?)....

Разреши\\могу дать тебе совет. Хочешь, дам тебе совет?

1.9.  ინტერაქცია სასწავლო ოთახში

Сотрите, пожалуйста, с доски. Разрешите войти\\выйти. Можно я пересяду вперед, отсюда не видно. Я пропустил прошлое занятие потому, что... 

Что значит слово ..... ? Как будет по-русски ....? Как пишется (слово) ....?

2. ლექსიკა

2.1. ინდივიდი

2.2. ინდივიდის გარემოცვა

2.3. აქტივობები

2.4. ორიენტირები

 

 1. 2.       Лексика

 

2.1.  ინდივიდი

ლექსიკური ერთეულები

სხეული

…тело, лоб, затылок, кожа, кисть, локоть... кровь, позвоночник, ребро, спина, грудь, ступня...

გარეგნობა

…симпатичный, курносый, конопатый... …модный, круглолицый, широкоплечий...

ხასიათი

…упрямый, внимательный, вежливый, принципиальный, скромный, гордый, справедливый...

ტანსაცმელი\\აქსესუარები\\აქტივობები

…свитер, пиджак, сапоги, зонтик, очки, кошелёк, костюм, галстук, пуловер, спортивный костюм;

постирать, выгладить, потерять, найти...; одеться, обуться, заштопать, одолжить, приготовить...

ჰიგიენა\\აქტივობები

… лосьон\\ крем для\\после бритья; принять душ, побриться, закаляться, соблюдать личную гигиену...

ჯანმრთელობა\\ავადმყოფობა\\აქტივობები

…грипп, ангина, вызвать врача, лежать в постели...; пациент(ка), больница, отделение, витамины ...; капельница, делать укол, пить лекарство, выздороветь...

შეფასება და ემოციური რეაქციები

…здорово, страшно, улыбаться, плакать, радоваться, удивляться, разочаровываться ... …отлично, ужасно, смеяться, испугаться, обидеться, волноваться...

 

2.2.  ინდივიდის გარემოცვა

ლექსიკური ერთეულები

ადამიანი\\ცხოვრების ეტაპები

…взрослые, сосед(ка), одноклассник(ца);

отрочество, юность, рождение, смерть... …знакомые, друзья, собеседник, попутчик; юность, молодость, зрелость...

ოჯახი, ნათესავები

…родственник(ца), родные, близкие, племян-ник(ца)..., …родители, младший(ая)/ старший(ая)брат/ сестра...

ბუნება და ბუნების მოვლენები\\ აქტივობები

…деревья, цветы, трава; мороз, лёд, жарко;

течёт ручей, блестит море, плывут облака... …горы, реки, моря, океаны, растения, животные; сорвать цветок/ ветку, посадить дерево

გეოგრაფიული დასახელებები\\ეროვნებები\\ რელიგიური მწარმსი

... Батуми, Каспийское море, Греция, Ниагара, Атлантический океан, Бразилия...; ... грек(чанка), француз(женка), еврей(ка), бразилианка, эскимос, чукча, европеец(ка)...

Христиане, мусульмане, буддисты,

православный(ая), католик(чка), буддист(ка), мусульманин(ка)...

საზოგადოება და სახელმწიფო

Страна, столица, президент, парламент, мерия...

ქალაქი და სოფელი\\აქტივობები

…конюшня, пастух, урожай, трактор; сеять, пахать, полевые работы, …улица, цирк, вокзал...;

საცხოვრებელი ადგილი\\აქტივობები

…комната, кухня, гостиная, кабинет..., подметать, готовить, гладить, отдыхать, встретить, есть… .

ავეჯი\\საყოფაცხოვრებო ნივთები\\აქსესუარები

…одеяло, подушка, бельё, утюг, пылесос, миксер... ... спальня, сервант, холодильник; ... солонка; веник...

სკოლა\\ინფრასტრუქტურა\\პერსონალი\\სასკოლო ნივთები\\  საგნები\\  აქტივობები

…коридор, кабинет, директор, завуч, учебник...; ... химия, английский язык, физика; ... чертить, подчеркнуть, контрольная, сочинение...,  …классный руководитель, классный час, открытый урок, доклад, изложение, словарная работа, писать эссе, выполнять задание...

სავაჭრო ობიექტი\\ პერსონალი\\აქტივობები

…торговый объект, продавец, взвесить, цена..., …супермаркет, ассистент, весы, упаковать, чек.

სურსათი\\აქტივობები

...мясо, масло, сахар; приготовить, перемешать..., ... продукты, овощи, фрукты, зажарить, сварить...

კვების ობიექტები\\პერსონალი\\აქტივობები

... бистро, ресторан, заказать, оплата, обслуживание, приборы, официант(ка), попросить, принести счёт...

ტრანსპორტი\\პერსონალი\\აქტივობები

…транспорт (наземный/ подземный/ морской/ воздушный), проезд, остановка, билет, уступить место..., ... вид транспорта, капитан, машинист, эскалатор..; ... ехать, лететь, плыть, садиться, выходить...

კულტურული ობიექტები\\პერსონალი \\აქტივობები

Опера, филармония, рояль, микрофон, рокгруппа ..., поставить пьесу, исполнить песню,  сыграть роль, кланяться, получить удовольствие...

მომსახურების ობიექტები\\პერსონალი\\ აქტივობები

…бассейн, баня, тренер, массажист, сапожник;

... отдать в починку, заказать, тренировать...

 

მედია

Репортаж, сенсация, интервью, хроника, новости..., ток-шоу, ведущий(ая), респодент, пресса...

 

2.3.  აქტივობები

ლექსიკური ერთეულები

გასართობი\\თავისუფალი დრო\\ სპორტი\\აქტივობები

…танцы, спорт, телевизор, компьютер, книга;

тренироваться, танцевать, победить, наградить...;

 …спорт, культурные мероприятия; общаться с

друзьями, посещать выставки/спектакли/ концерты, благодарить за всё...

დღესასწაულები და ზეიმები

…день рождения, праздник, подарок;

радоваться, наряжаться, поздравить.... …вечеринки, юбилеи; поздравлять, отмечать...

აღქმა და ინტელექტუალური აქტივობები

…вспомнить, придумать, составить, представить...

ტელეფონით საუბარი

…взять/ положить /бросить трубку, перезвонить...

 

 

 

2.4.  ორიენტირები

 ლექსიკური ერთეულები

დრო

 

დროის განსაზღვრა

…каждый день/месяц/год, на той/этой неделе, в прошлом/будущем месяце/году...

დროის სიხშირე

…чаще, реже, постоянно, долго, быстро, ... раз в год\\месяц\\день, дважды\\трижды в год\\месяц...

სივრცე

 

ადგილმდებარეობა\\მიმართულება

... с севера, с юга, с востока, с запада..., на расстоянии…, на высоте…, на глубине…

მახასიათებლები

 

ფერი

Ярко-зелёный, тёмно-синий, бледно-жёлтый...

ფორმა და  ფიგურები

Округлой/продолговатой формы..., симметричный, ассиметричный...; вес, объем, форма..., круг, квадрат, треугольник...

შემადგენლობა

Пластмассовый, меховой, металлический..., золотой, серебряный, платиновый, бронзовый...

რიცხვები

Два(е), оба(е), миллион...; одна треть, десятичные дроби, пять сотых..., квадратный метр, литр...

 

 1. 3.    გრამატიკა

 

3.1. სიტყვაწარმოება

3.2. მორფოლოგია

3.3.  სინტაქსი

3.4 მართლწერა.

3.5. ტექსტი

 

 1. 4.       Грамматика

გრამატიკის სწავლება კონტექსტშია სასურველი და არა კონტექსტისაგან მოწყვეტილად, რაც საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს. წესებისა და ტერმინების ზეპირად სწავლება არ არის რეკომენდებული. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს, ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და კონსტრუქციები/ მოვლენები. ამისათვის სასურველია:

 • ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება;
 • მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

 

3.1. Словообразование.

Основные способы русского словообразования. Семантический потенциал аффиксов.

3.2. Морфология

Имя существительное

Склоняемые и несклоняемые имена существительные (Тбилиси, Чикаго, Мери, мадам, Шевченко, Дзнеладзе, Дюма и др.). Разносклоняемые существительные (на –мя: имя, знамя, пламя и др., а также путь).

Система падежей имен существительных в русском языке. Употребление падежей в следующих значениях:

Именительный падеж:

 • Характеристика лица (Брат – врач.  Мой друг – умница.);
 • Факты, события (Завтра экскурсия.);
 • Идентификация лица (Меня зовут Лена).

 

Родительный падеж  с предлогом :

 • определение лица/предмета (по материалу, происхождению, предназначению и т.д. – ваза из стекла, гость из России, шампунь для волос и т.д.);
 • причина действия (задерживается из-за непогоды);
 • время действия (накануне, до, после, с... до..., с, около: накануне праздника, после работы, до урока, с утра до вечера и т.д.);
 • место действия (у, около, мимо, вдоль, напротив, от, из, из-за, из-под, с: около дома, вдоль дороги, напротив магазина и т.д.)

 

Дательный падеж  без предлога:

 • объект действия (Вечером я звоню отцу.);
 • лицо/предмет как субъект действия, состояния (передать привет другу, приказ войскам);
 • лицо/предмет, которому что-то принадлежит (Книга принадлежит Андрею.)

 

Винительный падеж:

а) без предлога

 • количественная характеристика действия (Я лето целое все пела. Мы собрали целую корзину грибов);
 • время действия (Новости передают по радио каждый час. Каждый день мы думаем о тебе.) ;

б) с предлогом

 • цель действия (Мы идем в гости.);
 • объект действия (Костя подошел к брату и обнял его за плечи.)

 

Творительный падеж:

а) без предлога

 • характеристика лица / предмета (Дети пели хором.);
 • объект действия (Старуха подперлась ладонью.);
 • место действия (Я иду долиной.);
 • производитель действия (Роман написан Тургеневым. Удар ногой по мячу был очень сильным.);
 • предикативный (Я хочу стать химиком.);

б) с предлогом

 • объект действия (Дача находится за городом.);
 • определение предмета / лица (Бутерброд – это хлеб с маслом и с сыром.)

 

Предложный падеж:

 • условия действия (Танцам нас обучали при школе.);
 • определение лица / предмета (внешний вид, одежда).  (Девушка в кожаной куртке шла по улице.)

 

Словообразовательные характеристики имен существительных:

 • названий лица по склонностям, национальности, характерным свойствам (суффиксы -ист, -гель, -чик, -ник, -анин/-ане, -ер, -к(а) и др.);
 • названий абстрактных понятий, качеств, признаков, свойств, действий (суффиксы -от(а), -аци(я), -ени(е), -ани(е), -ость, -ур(а), -к(а) и др.).

 

Местоимение

Вопросительные (какой? чей? сколько?), определительные (каждый, всякий) и отрицательные (никто, ничто) местоимения. Склонение этих местоимений.

 

Имя прилагательное

Качественные прилагательные. Степени сравнения качественных прилагательных.

Грамматические признаки и способы образования имен прилагательных с суффиксами: -ан/-ян, -енн-, -нн-, -н-, -ов-, -тельн-, -еньк-/-оньк- и др.

Притяжательные и относительные прилагательные. Способы образования (суффиксы –ий,-ья, -ье, -ьи), а также с суффиксом –ин.

Склонение прилагательных с основой на ц, с суффиксом –ин/-ын.

Наиболее распространенные краткие прилагательные (рад, занят, должен, болен и т.д.) и их грамматические маркеры.

 

Имя числительное

Количественные числительные: целые числа, сложные числительные. Употребление количественных числительных в сочетании с существительными. Склонение количественных и порядковых числительных.

Глагол

Способы образования глаголов с формообразующими и словообразующими приставками: в-, вы-, за-, до-, из-/ис-, на-, над-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, при-, про-, раз-/рас-, с-, у-, без- и суффиксами: -а-, -ыва-/-ива-, -ва-, -ну-.

Продуктивные приставки в глаголах движения (ехать — поехать — приехать – заехать, переехать - уехать - подъехать).

Несовершенный и совершенный вид глагола (делать — сделать, читать — прочитать). Императив от известных глаголов (читай, читайте; говори, говорите). Глагольное управление (смотрю телевизор; разговариваю с братом).

Переходные и непереходные глаголы (встретил брата, учусь в школе).

Глаголы движения без приставок и с приставками (по-, при-, за-, вы-, у-, подъ (подо-), отъ (ото-), пере-) — идти, ходить, ехать, ездить, пойти, прийти. Императивные формы у глаголов движения.

Словообразование возвратных глаголов. Словообразовательные модели глаголов(аффиксально-префиксальный способ образования): до-...-ся, на-...-ся, при-...-ся, пере-...-ся, рас-...-ся.

Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения.

Разноспрягаемые глаголы.

Причастие.

Общее понятие, изменение по родам, числам и падежам. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Словообразовательные суффиксы причастий.

Наречие

Предикативные наречия (можно, нельзя) в ограниченных структурах, вопросительные наречия (как, когда, где, куда, откуда).

Словообразовательные модели наречий на -ой, -ом, -ью, -а, -е, -и, -о; с частицами не-, ни-; -то, -либо, -нибудь, кое-.

Разряды наречий: образа действия (вплотную, нараспев, плашмя, шепотом, вслух, вручную), качественные (хорошо, плохо, медленно, быстро), времени (утром, зимой, завтра, сегодня), места (далеко, близко, вверху, внизу), причины, цели (зачем, затем, назло, нарочно, на смех, умышленно, напоказ), отрицательные (никак), количественные (много, мало, намного, немало, почти, приблизительно).

Степени сравнения наречий, их образование. Образованные от наречий при помощи суффиксов –оват/еват, -оньк/еньк, -к формы оценки (поздно-поздновато, хитро-хитровато, трудно-трудненько, нисколько-нисколечко, тихонько-тихонечко, вечером-вечерком).  Префикс сверх в наречиях (сверхмодно).

Категория состояния: формы времени (было темно, будет темно), наклонения (хорошо бы, уснуть бы, пора бы), вида (становиться-стать, делаться-сделаться: стало грустно). Распространение формами имен существительных и местоимений  в дательном (без предлога), родительном, винительном и предложном падежах (с предлогом) безлично-предикативных слов (Уснуть бы всем пора. На дворе было темно. За вас больно. Нам было досадно за Лизу).

 Категория состояния в сочетании с глаголом быть (Здесь было сухо и безопасно). 

Модальные слова в системе частей речи. Оценка говорящим своего высказывания в целом или отдельные его части с точки зрения отношения к объективной действительности (верно, действительно, конечно, несомненно, разумеется: Дважды два, безусловно, четыре. Вероятно, он долго думал, перед тем как войти.). Омонимичные по отношению к знаменательным частям речи формы модальных слов (правда, очевидно, кажется, видно, никак, право). Употребление модальных слов (в значении слова-предложения: Средство это – дорогое! – Конечно!; употребление в качестве вводного слова: Вам до меня, конечно, нет дела.; употребление в качестве утвердительного слова: Поэт, безусловно, талантлив.)

Служебные части речи

Союзы, предлоги  и частицы

Сочинительные союзы. Простые и составные союзы. Подчинительные союзы.

Формообразующие частицы.

Предлоги (в, на, из, с, к, у, о, из-за), союзы и союзные слова (и, или, а, но, не только..., но и..., потому что, поэтому, что, где, куда, который и др.), частицы не, даже.

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Отличие союзных слов от союзов (являются членами предложения: Сергей успокаивал лошадь, которая очень испугалась. -  которая – согласованное определение). Использование в предложениях родовых и падежных форм союзных слов (Сергей взял на руки кота, который сидел на диване. Я взяла в руки книгу, которую читала Лена. Я получила письмо, о котором мне говорила мать.

 

3.3. Синтаксис

Простое предложение.

Способы выражения грамматического субъекта:

 • сочетание существительных с числительными в форме родительного падежа (Два брата учились).

Способы выражения логического субъекта:

 • имя существительное или местоимение в форме родительного падежа (У Олега есть машина.);
 • имя существительное или местоимение в форме дательного падежа Мне двадцать лет.

Способы выражения предиката:

 • глагол в изъявительном, повелительном наклонении (Антон читает. Читай(те)!;
 • сочетание личной формы глагола с инфинитивом (Я иду гулять);
 • сочетание личной формы глагола с именем существительным (Игорь будет врачом).

Способы выражения логико-смысловых отношений в предложении:

 • Атрибутивные отношения:  несогласованное определение (книга брата, чай с сахаром);
 • Целевые отношения: сочетание личной формы глагола с инфинитивом (Я иду обедать).

Однокомпонентные модели

 • без спрягаемой формы глагола ( Холодно. Пишите!);
  • со спрягаемой формой глагола (Столовую откроют в 10 часов.);
  • сочетание предикативного наречия можно, нужно, надо, нельзя  с инфинитивом (Мне нужно работать.);
  • предикативное наречие (Холодно. Зимой холодно. Мне холодно).

 

Простое предложение со вставными конструкциями.

Вводные слова и вводные конструкции.

Предложения с однородными членами.

Однородные и неоднородные определения.

Сказуемое при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.

Сложносочиненное предложение и его строение.

Сложноподчиненное предложение с союзами если, чтобы, так как, потому что, что, который.

Порядок слов в предложении

Нейтральный порядок слов в предложении.

 • Препозиция группы подлежащего, постпозиция группы сказуемого (Брат читает.);
 • Препозиция группы сказуемого, постпозиция группы подлежащего: детерминант в начале предложения (Зимой начались каникулы.)

Порядок слов и актуальное членение предложения: Игорь вернулся поздно вечером (Когда вернулся Игорь?). - Поздно вечером вернулся Игорь (Кто вернулся поздно вечером?).

Особенности словорасположения в словосочетаниях при нейтральном порядке слов в предложении:

 • препозиция прилагательного в субстантивных словосочетаниях (летняя ночь);
 • постпозиция падежной формы по отношению к стержневому слову в словосочетаниях типа (в середине дня);
 • препозиция наречия на –о, -е  в глагольных словосочетаниях (быстро темнело, хорошо учился);
 • постпозиция падежной формы в глагольных словосочетаниях (пришел в класс). 

 

3.4. Правописание

Орфография

Правописание гласных и согласных в приставках.

Ы и И после приставок.

Правописание суффиксов в именах существительных, прилагательных, причастий.

Употребление ь в побудительном наклонении глаголов.

Слитное и раздельное написание не с прилагательными, местоимениями и существительными

Правописание сложных предлогов.

Правописание неопределенных местоимений и наречий.

Правописание имен числительных.

Пунктуация

Пунктуационные особенности предложений с однородными членами.

Знаки препинания при вводных словах и вводных конструкциях.

 

3.5. Текст

Средства связи предложений и частей текста. Начальное понятие о композиции и строении текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.

 

 

4. სოციოკულტურა და კულტურა

 

 • ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;
 • განათლება;
 • ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთიეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);
 • გეოგრაფიული ცნობები; შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;
 • დედაქალაქი, მისი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;
 • ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი);
 • ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული პირები;
 • ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;
 • ლიტერატურა – მე-XIX და მე-XX სს. მწერლები და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;
 • რეგიონალური თავისებურებები;
 • ცნობები რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან;