შედეგი IV

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი შესაძლებლობების რწმენასა და ამაყობს საკუთარი მიღწევებით

მიმართულებები:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

  • ხალისით ერთვება ახალ საქმიანობასა და სიტუაციაში.
  • გამოხატავს სიხარულს ნამუშევრის დასრულებისას და იმავეს მოელის სხვებისგანაც.
  • მცირე დაკვირვების შემდეგ, უერთდება იმ ჯგუფს, რომელშიც იგი მიღებული იქნება.

რესურსები