შედეგი IV

3-დან 5 წლამდე

გაგებით ეკიდება და პატივისცემას გამოხატავს საკუთარი თავისაგან რაიმე ნიშნით განსხვავებულულთა მიმართ.

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • ამჩნევს და ყურადღებით აკვირდება სხვა ბავშვის ემოციებს.
  • მოთხრობის გმირებზე საუბრისას, შეუძლია დაასახელოს მათი განცდები.
  • უფროსის დახმარებით ცდილობს დააწყნაროს თანატოლი, რომელიც ნაწყენია ან ცუდად არის.
  • წარმოსახვითი თამაშის  დროს გამოხატავს განცდებს.
  • არ დასცინის იმას, ვინც რაიმე ნიშნით განსხვავებულია.
  • თამაშში რთავს განსხვავებული სქესის, წარმომავლობისა და შესაძლებლობის ბავშვს.
  • ზრუნავს, რომ არ განადგურდეს მცენარე, ყვავილი და სხვა ცოცხალი არსება. მათ კეთილად, ყურადღებითა და მზრუნველობით ეპყრობა.

რესურსები