შედეგი IV

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას და ამაყობს საკუთარი მიღწევებით.

მიმართულებები:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • მოქმედებს ისე, თითქოს შეუძლია გაუმკლავდეს ახალ ამოცანას ან აქტივობას  (მაგ.: ცდილობს დაგავოს იატაკი უფროსებისათვის განკუთვნილი ცოცხით).
  • უყურებს უფროსს ახალი აქტივობის განხორციელებისას და იღიმება წარმატების შემთხვევაში.
  • იყენებს სიტყვებს: "მე", "ჩემი", "ვიცი", "მე თვითონ".
  • იღიმება, როცა ასრულებს იმას, რითიც ამაყობს.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • ცდილობს იზრუნოს საკუთარ თავზე.
  • აღიარებს საკუთარ მიღწევებს. გამოხატავს სიხარულს.
  • აჩვენებს შესრულებულ ნამუშევარს მომვლელს (ნახატს, აშენებულ კოშკს), რომლისგანაც მოელის წარმატების აღიარებას.

 

რესურსები