შედეგი IIIა

1-დან 3 წლამდე

არაქართველი ბავშვი იყენებს ქართულ ენას სხვადასხვა მიზნისათვის

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

 

 

2-3 წელი

 

  • ესმის  2-3 მარტივი სიტყვის მნიშვნელობა.
  • წარმოთქვამს მეტყველებაში ხშირად გამოყენებულ რამდენიმე სიტყვას.
  • ინტერესით ისმენს, როდესაც უკითხავენ ილუსტრირებულ წიგნს.

 

რესურსები