შედეგი III

3-დან 5 წლამდე

ამჟღავნებს მოქნილობას და გარემოსა და ყოველდღიური საქმიანობის ცვლილებას უსადაგებს თავის ქცევას

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • შეუძლია შეუერთდეს სხვადასხვა თამაშით  დაკავებულ ბავშვების ჯგუფს.
  • უფროსის ხელმძღვანელობით უმტკივნეულოდ გადადის ერთი მოქმედებიდან მეორეზე, იქცევა გარემოების შესაბამისად.
  • უსადაგებს ქცევას სხვადასხვა გარემოს (ბავშვი იქცევა იმის  მიხედვით, თუ სად იმყოფება - სახლში, სათამაშო  მოედანზე თუ ბაღში.)

რესურსები