შედეგი III

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი შესაბამისად გამოხატავს სხვადასხვა ემოციას (ღიად გამოხატავს იმას, რასაც გრძნობს).

მიმართულებები:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

  • ასახელებს და საუბრობს საკუთარი გრძნობებისა და განცდების შეახებ.
  • იყენებს წარმოსახვით თამაშს იმისათვის, რომ სწორად გაიგოს სხვისი განცდები და შესაბამისად გამოეხმაუროს.
  • სახის გამომეტყველება შეესაბამება მის მსჯელობასა და გამოხატულ ემოციებს.

რესურსები