შედეგი III

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი აკუთვნებს საკუთარ თავს  სხვადასხვა ჯგუფს (ოჯახს, სკოლას, სამშობლოს, საზოგადოებას)

მიმართულებები:თვითიდენტობა (მე-კონცეფცია და თვითშეფასება)
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • ასახელებს ოჯახის წევრებს (პასუხობს კითხვაზე: რა ჰქვია  ბებიას?).
  • ცდილობს თავისი სათამაშოები ჩაყაროს ყუთში.
  • იცის ოჯახის წევრების - მინიმუმ ორის - სახელი და შეუძლია მიმართოს.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • ასახელებს საკუთარ გვარს.
  • ცნობს იმ ადგილებს, სადაც ხშირად ხვდება.
  • ცნობს და განსხვავებულად ექცევა ნაცნობ თანატოლებს.
  • ცდილობს "მიეხმაროს" უფროსს ალაგებაში.
  • სათამაშოებსა და თოჯინებს უახლოესი ადამიანების (ოჯახის წევრების, მეგობრების) სახელებს არქმევს.
  • აკუთვნებს თავის თავს ოჯახს.
  • თავის თავს მიაკუთვნებს გოგონებს ან ბიჭებს.

 

რესურსები