შედეგი III ა

3-დან 5 წლამდე

არაქართველი ბავშვი იყენებს ქართულ ენას სხვადასხვა მიზნისათვის

მიმართულებები:მოსმენა და ზეპირი მეტყველება
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:მეტყველება

ინდიკატორები

  • ასრულებს მარტივ, ერთსაფეხურიან ინსტრუქციას.
  • უსმენს  სიმღერას და ცდილობს გაიმეოროს დაბოლოებები.
  • აინეტერესებს საგნების ქართული დასახელება და მშობლიურ ენაზე სვამს მარტივ კითხვებს მათ შესახებ.
  • უფროსის დახმარებით და ჟესტების გამოყენებით შეუძლია ურთიერთობის დამყარება ყოველდღიური საქმიანობის დროს.
  • ეთამაშება ქართველ თანატოლებს.

რესურსები