შედეგი II

5-დან 6 წლამდე

საჭიროების შემთხვევაში ბავშვი ითხოვს, მიმართავს  უფროსის დახმარებას

მიმართულებები:ურთიერთობა უფროსებთან
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • ცნობს და აღიარებს უფროსის გამოცდილების მნიშვნელობას.
  • ესმის, როდის უნდა მიმართოს უფროსს რჩევისათვის.
  • ითვალისწინებს უფროსის გადაწყვეტილებასა და რჩევას.

რესურსები