შედეგი II

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი მართავს თავის გრძნობებსა და იმპულსებს

მიმართულებები:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

  • იმშვიდებს თავს და აკონტროლებს გრძნობების გამოხატვას უფროსის დახმარებით (მაგალითად: გამოხატავს ბრაზს ან წყენას ჩხუბის გარეშე).
  • მიილტვის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ.
  • სხვადასხვა გარემოში სხვადასხვაგვარად იქცევა.

რესურსები