შედეგი II

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი განასხვავებს ფანტაზიას რეალობისაგან

მიმართულებები:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

  • შეუძლია დაასახელოს ის მომენტი, როცა ფანტაზია ჩართულია რეალობაში (მაგ., "მე მხოლოდ ვთამაშობდი", - ამბობს ბავშვი, როდესაც რაღაც წარმოსახვით თამაშშია  ჩართული).
  • შეუძლია ახსნას, გმირები, პერსონაჟები, საგნები, ადგილები, რომლებსაც წიგნებში, ტელევიზორში თუ კომპიუტერის ეკრანზე ხედავს, რატომ შეიძლება იყვნენ  არარეალურები.

რესურსები