შედეგი II

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი ეჩვევა ჯანსაღ კვებას,  ივითარებს სწორად კვების ჩვევას

მიმართულებები:პირადი ჰიგიენა და თავის მოვლის უნარ-ჩვევები
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ინდიკატორები

  • ასახელებს, რა სარგებლობა მოაქვს კვების ძირითად პროდუქტებს (მაგ.: რძე კარგია ძვლების ზრდისათვის).
  • შეუძლია ჩამოთვალოს ჯანმრთელობისათვის სასარგებლო პროდუქტები.
  • ირჩევს საღ საკვებს, თუ აქვს არჩევანი.

რესურსები