შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

გაიაზრებს   ქცევას და მის  შედეგებს

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • ავლენს, რომ მისთვის გასაგებია კავშირი ორ მოქმედებას შორის.
  • აღწერს შემთხვევას, როდესაც მისი  ქცევა საფუძვლად უდევს, განაპირობებს სხვის საქციელსა და ემოციას (მაგ.: ლუკას ეწყინა, როდესაც მე უარი ვუთხარი დაჭერობანას თამაშზე).
  • აღწერს (აღნიშნავს და ყვება) სხვა ბავშვის კარგ საქციელს.
  • მოითხოვს, რომ სხვებმაც  დაიცვან წესი (მაგ., დედამ  დადოს სათამაშო  ჩვეულ ადგილას).
  • გულწრფელად პასუხობს შეკითხვებზე, არ ცდილობს უფროსის მოტყუებას.

რესურსები