შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

საჭიროების შემთხვევაში ბავშვი ითხოვს, მიმართავს  უფროსის დახმარებას

მიმართულებები:ურთიერთობა უფროსებთან
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • ინფორმაციის მისაღებად ხშირად უსვამს კითხვებს უფროსს.
  • ემორჩილება უფროსის მითითებებს.
  • უფროსის ყურადღებას ამახვილებს პრობლემურ სიტუაციაზე.
  • იღებს რჩევებს ნაცნობი უფროსისაგან.

რესურსები