შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი მართავს თავის გრძნობებსა და იმპულსებს

მიმართულებები:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

  • კონსტრუქციულად გამოხატავს ძლიერ ემოციებს.
  • ასახელებს საკუთარ ემოციებს (მაგალითად: "მე დღეს კარგ ხასიათზე ვარ")  და ცდილობს გააკონტროლოს საკუთარი თავი უფროსის მცირე დახმარებით.
  • ძლიერი განცდების შემდეგ ცდილობს დაწყნარდეს და იღებს უფროსის დახმარებას (მაგალითად: როდესაც გაბრაზებულია, მიდის წყნარ ადგილას ან მოაქვს საყვარელი წიგნი წასაკითხად).
  • ჯგუფური საქმიანობის დროს ელოდება თავის რიგს (იცავს რიგითობას, ამჟღავნებს მოთმინებას).
  • უფროსის მიერ ორგანიზებულ თამაშში იცავს წესებს და ელოდება თავის რიგს.

რესურსები