შედეგი II

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ეჩვევა ჯანსაღ კვებას,  ივითარებს სწორად კვების ჩვევას.

მიმართულებები:პირადი ჰიგიენა და თავის მოვლის უნარ-ჩვევები
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ინდიკატორები

 

  • შეუძლია საკვების მიწოდება და თეფშზე თავისთვის საკმარისი ულუფის გადმოღება.
  • გასხვავებს ჯანსაღ და არაჯანსაღ საკვებს (იცის, რომ არ უნდა ჭამოს ბევრი ტკბილეული).

რესურსები