შედეგი II

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი მართავს თავის გრძნობებსა და იმპულსებს

მიმართულებები:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • ეძებს მზრუნველის მხარდაჭერას და ყურადღებას, როდესაც ძლიერი ემოციები იპყრობს.

 

 

 

2-3 წელი

 

ასახელებს რამდენიმე გრძნობას, როგორიცაა: სიხარული, წყენა, შიში.

იწყებს იმპულსების კონტროლს (მაგალითად: ამბობს - "არა", როდესაც უწვდიან აკრძალულ ნივთებს. ცდილობს თავი შეიკავოს და ფეხი არ დაადგას იატაკზე დაგდებულ წიგნს).

 

რესურსები