შედეგი II

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს, რომ  გათვითცნობიერებულია სამოქალაქო საკითხებში

მიმართულებები:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • ასრულებს მარტივ მითითებებს და წესებს  (საგარეო ფეხსაცმელს იხდის და იცვამს საშინაოს, როდესაც შინ ბრუნდება; ხელს იბანს ჭამის წინ; არ გადადის ქუჩაზე უფროსის გარეშე).

 

 

 

2-3 წელი

 

  • იცავს რამდენიმე მარტივ წესს.
  • ცნობს სახელმწიფო დროშასა და სახელმწიფო ჰიმნს.
  • ცნობს  მისთვის ნაცნობი პროფესიების წარმომადგენლებს (ექიმს, მასწავლებელს, პოლიციელს, მძღოლს).
  • იცის, რომ საყიდლებისათვის და სხვა მომსახურებისათვის საჭიროა ფული.

რესურსები