შედეგი II

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი წერის უნარებს სხვადასხვა მიზნებისათვის იყენებს

მიმართულებები:წერა
სფერო:მეტყველების განვითარება
ქვესფერო:წიგნიერება

ინდიკატორები

6-12 თვე

 

  • იჭერს ხელში მსხვილ ფანქარს და თამაშობს.

რესურსები