შედეგი II

0-დან 1 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს საკუთარი და სხვა  ქვეყნების კულტურისა და ტრადიციების ცოდნას, პატივისცემას

მიმართულებები:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

0-6 თვე

 

 

 

6-12 თვე

 

  • ამჩნევს ადამიანებს შორის არსებულ მარტივ განმასხვავებელ ნიშნებს (მაგ.: ამჟღავნებს ინტერესს ადამიანის მიმართ,  რომელიც ატარებს სათვალეს ან განსაკუთრებული  ბრწყინვალების მქონე სამკაულს).

რესურსები