შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი ენდობა და ადვილად ამყარებს  ურთიერთობას ნაცნობ უფროსებთან

მიმართულებები:ურთიერთობა უფროსებთან
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

  • ადვილად ურთიერთობს ნაცნობ უფროსებთან (ექიმთან, მეზობელთან, მაღაზიის გამყიდველთან, ავტობუსის მძღოლთან).
  • გამოხატავს, რომ იცნობს, ენდობა და კეთილგანწყობილია უფროსების უმეტესობის, ასევე, მეურვისა და მასწავლებლის მიმართ.
  • უზიარებს თავის გულისტკივილს უფროსს.
  • თავაზიანია უფროსებთან ურთიერთობისას.
  • პატივისცემით ეპყრობა უფროსებს (არ აწყვეტინებთ საუბარს).

რესურსები