შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვს ესმის წესები და შეთვისებული აქვს ყოველდღიური საქმიანობისათვის საჭირო მოქმედებები.

მიმართულებები:თვითმართვა და თვითგამოხატვა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:ემოციური განვითარება

ინდიკატორები

  • დამოუკიდებლად ერთვება ყოველდღიურ საქმიანობაში - ასრულებს საოჯახო საქმეს.
  • იცავს წესებს სხვადასხვა გარემოში (მაგ., დაუწევს ხმას, როდესაც თეატრში, კონცერტზე, ბიბლიოთეკაში შედის).
  • მიუსადაგებს წესებს ახალ სიტუაციას.
  • სხვას უხსნის ბაღში ან ოჯახში არსებულ წესებს.
  • ახსოვს ძირითადი წესები, მაგრამ სჭირდება შეხსენება.

რესურსები