შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი ავლენს ინიციატივასა და დამოუკიდებლობას

მიმართულებები:ინიციატივა და დამოუკიდებლობა
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:მოტივაცია

ინდიკატორები

  • შეუძლია დამოუკიდებელი არჩევანის გაკეთება. დამოუკიდებლად ირჩევს საქმიანობას (მაგ., ისეთ თამაშს, რომელიც უკავშირდება მისი გამორჩეული ინტერესების სფეროს).
  • არჩეულ საქმიანობას დამოუკიდებლად ართმევს თავს.
  • გეგმავს მარტივ საქმიანობას და ასრულებს გეგმას უფროსის მცირე დახმარებით.
  • მიჰყავს საუბარი თავისთვის საინტერესო მიმართულებით.

რესურსები