შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი გამოხატავს ინტერესს და ავლენს ცნობისმოყვარეობას სიახლის მიმართ

მიმართულებები:ცნობისმოყვარეობა და ინტერესი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:მოტივაცია

ინდიკატორები

  • ხალისით დადის სასეირნოდ, ახალი ადგილების გასაცნობად.
  • უფროსის დახმარებით ეძებს ახალ ინფორმაციას მის მიერვე გამორჩეული ინტერესის სფეროსთან დაკავშირებით.
  • მონაწილეობს ახალი ღონისძიებებისა და მიმდინარე მოვლენების განხილვაში   (მაგ., რატომ მოხდა ეს?).

რესურსები