შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის, გარემოში არსებული ობიექტების მდებარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა

მიმართულებები:სივრცე
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:მოვლენებს შორის მიმართების წვდომა

ინდიკატორები

  • არჩევს მარჯვენას და მარცხენას საკუთარი სხეულის ნაწილებზე.
  • საუბარში იყენებს ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელ ისეთ სიტყვებს, როგორიცაა "ახლოს"; "შორს"; "წინ"; "უკან".
  • შეუძლია აგიხსნათ, მიგასწავლოთ გზა (მაგ.: თავისი სახლისკენ: "ჩემი სახლი არის საცურაო აუზთან").
  • იცის, თუ რომელ ქუჩაზე ცხოვრობს, რა ჰქვია  მის ქალაქს თუ სოფელს, რა ჰქვია მის ქვეყანას და ა.შ.
  • ვითარდება მისი  წარმოდგენები იმაზე, რაც მისი  სოფლისა თუ ქალაქისათვისაა დამახასიათებელი (მაგ.: ტელევიზორში წყალდიდობის ნახვის შემდეგ ამბობს: "ჩვენთან ასეთი რამე არ ხდება").
  • იცის სხვა ქვეყნების არსებობის შესახებ.
  • შეუძლია ლაბირინთში გზის გაკვლევა.

რესურსები