შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

მიმართულებები:ტექნოლოგია
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

  • სვამს კითხვებს იმ სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებასა და საყოფაცხოვრებო მოწყობილობაზე თუ სხვა, რომლებიც ადამიანს ეხმარება ყოველდღიურ საქმიანობაში (მაგ.:როგორ გადაადგილდებოდნენ, როდესაც არ იყო მანქანები).
  •  უფროსის დახმარებით იწყებს იმ ტექნიკური საშუალებების გაცნობას, რომლებიც მის ირგვლივაა (უსაფრთხოების პრინციპების გათვალისწინებით დღეში ნახევარი საათი).

რესურსები