შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვს შეუძლია სახიფათო ნივთებისაგან გარიდება, საშიში სიტუაციების თავიდან აცილება და ესმის უსაფრთხოების წესები

მიმართულებები:უსაფრთხოება
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ინდიკატორები

  • ესმის  შუქნიშნის ფერების მნიშვნელობა.
  • ესმის, რომ ზოგიერთი ქმედება საშიში და საზიანოა (მაგ., მოწევა, დალევა და სხვ.).
  • როლური თამაშის  დროს ახდენს უსაფრთხოების ჩვევების დემონსტრირებას.
  • იცის, როგორ გამოიყენოს საგნები უსაფრთხოდ.
  • იცის, როგორ ითხოვოს დახმარება (მაგ., როგორ და რა შემთხვევაში გამოიძახოს პატრული, სასწრაფო დახმარება, სახანძრო).

რესურსები