შედეგი I

5-დან 6 წლამდე

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და ფიზიკურ თვისებებს

მიმართულებები:ფიზიკური აქტივობა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ფიზიკური განვითარება

ინდიკატორები

  • იმეორებს და სწავლობს ახალ მოქმედებას.
  • ყოველდღიურად მონაწილეობს ფიზიკურ აქტივობებში (ცეკვავს, თამაშობს  სპორტულ თამაშებს - ,,ლახტს", ,,წრეში ბურთს" და სხვ.).
  • ფიზიკურ აქტივობაში ერთვება მინიმუმ 30 წუთით დღეში.

რესურსები