შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვს შეუძლია ისწავლოს საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით

მიმართულებები:გააზრება და ინტერპრეტაცია
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

  • საუბრის დროს იხსენებს იმ რეალურ მოვლენებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, მაგ., ბავშვი იხსენებს ნივთის მფლობელს, როცა ხედავს ამ ნივთს.
  • ფიქრობს ხმამაღლა და მსჯელობს მიმდინარე სიტუაციის, მოვლენის შესახებ.
  • ცდილობს პრობლემის გადამუშავებას წარმოსახვაში.
  • სანამ დაიწყებს პრობლემის მოგვარებას, ცდისა და შეცდომის მეთოდით ცდილობს წინასწარ გაიაზროს მოქმედება.

რესურსები