შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვს შეუძლია საკუთარი თავის თუ გარემოს ობიექტების მდებარეობის აღქმა და საგნებს შორის სივრცითი მიმართებების დადგენა

მიმართულებები:სივრცე
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:მოვლენებს შორის მიმართების წვდომა

ინდიკატორები

  • თამაშის  დროს ცდილობს გაიმეოროს არსებული რეალობა. (მაგ.: ქვიშისაგან აკეთებს მთას და მასზე გზა გაჰყავს).
  • იცის, თუ რომელი საგანი რომელ ადგილას უნდა განთავსდეს დანიშნულების მიხედვით (მაგ.: გაზქურა - სამზარეულოში, საწოლი - საძინებელში, ხე - პარკში).
  • საუბარში იყენებს ადგილმდებარეობის აღმნიშვნელ ისეთ სიტყვებს, როგორიცაა: `ახლოს”; `შორს”; `ზემოთ”; `ქვემოთ”; `გვერდით”.
  • იცის იმ ქალაქისა თუ სოფლის სახელი, სადაც ცხოვრობს.
  • იცის, რომ გზებს თავიანთი საგზაო ნიშნები და სახელები აქვთ და სახლებს კი - ნომრები.
  • შეუძლია ფურცელზე ორიენტირება (ასრულებს ინსტრუქციას: დახატე ზემოთ მზე, გვერდით - ღრუბელი და ქვემოთ - ბალახი).

რესურსები