შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი განასხვავებს მოვლენათა მიმდინარეობის  დროს წარსულს, აწმყოსა და მომავალს

მიმართულებები:დრო
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:მოვლენებს შორის მიმართების წვდომა

ინდიკატორები

  • შეუძლია თანამიმდევრულად მოყვეს, თუ როგორ მიმდინარეობდა რაიმე მარტივი ამბავი ან მოვლენა.
  • მეტყველებაში იყენებს დროსთან დაკავშირებულ სიტყვებს (მაგ.: დღე და ღამე, დილა, საღამო).
  • ბავშვი იყენებს ისეთ ფრაზებს, რომლებიც მიუთითებს წარსულის შესახებ  მის ცოდნაზე (მაგ.: `მე რომ პატარა ბაია  (ანუ ჩვილი) ვიყავი...”).

რესურსები