შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი იყენებს ტექნიკას შესაბამისი დანიშნულებით

მიმართულებები:ტექნოლოგია
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

  • საუბრობს ტელეფონზე ახლობელ ადამიანებთან.
  • იყენებს ტელევიზორს, მუსიკალურ ცენტრს ელემენტარულ დონეზე (ჩართვა-გამორთვა, ხმის აწევ-დაწევა).
  • აქრობს შუქს, თუ ოთახში არავინ არის.

რესურსები