შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ავლენს ცოდნას ბუნების შესახებ

მიმართულებები:ბუნება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ბუნება და ტექნოლოგიები

ინდიკატორები

  • შეუძლია მარტივად მოყვეს, თუ როგორ იზრდება და იცვლება, მაგ., მცენარე, ცხოველი.
  • შეუძლია განასხვაოს ე.წ. ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნება, მათ თავისებურებებზე დაყრდნობით (მაგ.: სუნთქავს, მოძრაობს, იზრდება).
  • შეუძლია შინაური და გარეული ცხოველების, ფრინველების დასახელება; ხილის, ბოსტნეულის ჩამოთვლა; მცენარეების ან ცხოველების შედარება თვალსაჩინო ნიშნების მიხედვით (მაგ.: ნაძვის  წიწვებისა  და ჭადრის ფოთლების შედარება, მათ შორის განსხვავების დანახვა და მითითება).
  • სვამს შეკითხვებს ცხოველების, მცენარეების ზრდისა და ცვლილებების შესახებ  (მაგ., რატომ გაყვითლდა ხეზე ფოთოლი?).
  • შესაბამისი სიტყვების გამოყენებით შეუძლია ისაუბროს წელიწადის დროებზე და აღწეროს მათთვის დამახასიათებელი ამინდი (მაგ.: მზიანი, წვიმიანი, თოვლიანი).
  • აინტერესებს ბუნებაში არსებული ისეთი საგნები, როგორიცაა: ქვა, ქვიშა, წყალი და ა.შ.
  • თამაშობს  ხშირად, შეისწავლის მათ თავისებურებებს.

რესურსები