შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

გამოხატავს ინტერესს ოჯახური ტრადიციების მიმართ.

მიმართულებები:ოჯახი, საზოგადოება და კულტურა
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

 

  • მონაწილეობს საოჯახო დღესასწაულების დაგეგმვაში.
  • თავისი ინიციატივით ეხმარება უფროსებს.
  • ზრუნავს და ეხმარება თავის უმცროს და-ძმას.
  • იცის საკუთარი ოჯახის ისტორია (ცნობს ოჯახის წევრებს სურათზე, იცის მათი პროფესიები, ხატავს ოჯახურ პორტრეტებს).
  • თეატრალიზებული თამაშის  დროს წარმოადგენს სხვადასხვა ოჯახურ ტრადიციას.

რესურსები