შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვს შეუძლია აღიქვას და სიამოვნება მიიღოს ხელოვნების ნაწარმოებისაგან

მიმართულებები:შემოქმედების აღქმა და გაგება
სფერო:შემეცნებითი განვითარება და ზოგადი ცოდნა
ქვესფერო:ესთეტიკა და კულტურა

ინდიკატორები

 

  • სიამოვნებით უსმენს  მუსიკას, ათვალიერებს ნახატებს და სვამს კითხვებს ხელოვნების ქმნილებებზე, ნახატებზე, სიმღერებზე, აინტერესებს შინაარსი.
  • უზიარებს შთაბეჭდილებებს სხვა ადამიანებს ხელოვნების იმ სხვადასხვა ფორმის შესახებ, რომლებსაც თავის გარემოში ხვდება (დედა, ნახე რა ლამაზია! - ამბობს და თან მიუთითებს ნახატზე; რა კარგი მუსიკაა!).
  • აკვირდება ნახატს და შეუძლია მარტივად აღწეროს, რა ხატია ან რა არის
  • გამოსახული (მაგ.: რა არის დახატული სურათზე? - გოგონა, მთები, ყვავილები და ა.შ).
  • ყურადღებით უსმენს და უყურებს საბავშვო წარმოდგენასა თუ თოჯინურ სპექტაკლს.

რესურსები