შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ავლენს პირადი ჰიგიენისა და თვითმომსახურების  უნარ-ჩვევებს

მიმართულებები:პირადი ჰიგიენა და თავის მოვლის უნარ-ჩვევები
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ინდიკატორები

  • იცვამს დამოუკიდებლად მცირედი დახმარებით.
  • იბანს და იმშრალებს ხელს უფროსის უმნიშვნელო დახმარებით.
  • იხოცავს ცხვირს დამოუკიდებლად.
  • სვამს წყალს ჭიქიდან დამოუკიდებლად.
  • ცნობს ჰიგიენის საშულებებს (საპონს, კბილის ჯაგრისს, შამპუნს, პირსახოცს).
  • სარგებლობს ტუალეტით დამოუკიდებლად.
  • იხეხავს კბილებს დამოუკიდებლად.

რესურსები