შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი ერთვება სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში და ავლენს მოძრაობის უნარ- ჩვევებსა და ფიზიკურ თვისებებს

მიმართულებები:ფიზიკური აქტივობა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:ფიზიკური განვითარება

ინდიკატორები

  • ატარებს ბორბლიან ველოსიპედს, მინიმუმ 3 მეტრის მანძილზე.
  • მოკლე მანძილზე ატარებს მსუბუქ  საგნებს.
  • სიხარულით მონაწილეობს სხვადასხვა ფიზიკურ აქტივობაში (დარბის, დაცოცავს, დახტის).

 

რესურსები