შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვი გრძნობათა ორგანოებს (მხედველობას, სმენას, შეხებას, გემოვნებას, ყნოსვას) იყენებს საკუთარი მოძრაობის გასაკონტროლებლად

მიმართულებები: სენსორულ-მოტორული განვითრება
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:მოტორული განვითარება

ინდიკატორები

  • შესაბამისად რეაგირებს ხმოვან სიგნალებზე (ზარის დარეკვაზე მირბის კარებისკენ).
  • თამაშობს წყლითა და ქვიშით.
  • უსმენს  მუსიკას და ცდილობს იმოძრაოს მის რიტმში.
  • შეუძლია ითამაშოს ხელზე ჩამოსაცმელი თოჯინებით.

 

 

რესურსები