შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვს  შეუძლია სხეულის წვრილი კუნთების კონტროლი და  კოორდინირებული მოქმედება

მიმართულებები:ნატიფი მოტორიკა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:მოტორული განვითარება

ინდიკატორები

  • ჭამის დროს თავისუფლად იყენებს კოვზსა და ჩანგალს.
  • აწყობს მარტივ სურათს ან 8-10 ნაწილისაგან შემდგარ ფაზელსა და მოზაიკას.
  • ნიმუშის მიხედვით შეუძლია კუბურებით აშენება.
  • ხატავს ფანქრით, ძერწავს, იხატავს გეომეტრიულ ფიგურებს (3 წლის ასკში - წრეს, 4 წლისა - ოთხკუთხედს).
  • იკრავს დიდ ღილს და ელვას.
  • ასხამს წყალს ჭიქაში დოქიდან ისე, რომ არ დაღვაროს.

რესურსები