შედეგი I

3-დან 5 წლამდე

ბავშვს შეუძლია სხეულის მოძრაობის კონტროლი, მიზანმიმართული, კოორდინირებული მოძრაობა და წონასწორობის შენარჩუნება

მიმართულებები:მსხვილი მოტორიკა
სფერო:ჯანმრთელობა და ფიზიკური განვითარება
ქვესფერო:მოტორული განვითარება

ინდიკატორები

  • ფეხს ურტყამს ბურთს.
  • ისვრის და იჭერს დიდი ზომის ბურთს.
  • ძვრება საგნების ქვეშ და სათამაშო  გვირაბში.
  • ადის კიბეებზე დამოუკიდებლად, ფეხის მონაცვლეობით.
  • ხტუნაობს და დგას ცალ ფეხზე 5 წამს, ახტება პატარა საგანს.
  • ხტუნაობისას ანაცვლებს ფეხს (ხან ერთ ფეხზე ხტება, ხან - მეორეზე).
  • ატარებს 3-თვლიან ველოსიპედს.

რესურსები