შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს ნდობას და ავლენს, რომ  თავს  გრძნობს დაცულად.

მიმართულებები:ადაპტაციური სოციალური ქცევა
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

 

1-2 წელი

 

  • მშვიდად თამაშობს  სათამაშო  მოედანზე ნაცნობი უფროსის თანდასწრებითა და დახმარებით უცხო ბავშვების გვერდით.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • უერთდება მოთამაშე ბავშვების ჯგუფს.
  • უფროსის დახმარებით იწყებს რიგითობის დაცვას და განაწილებას.
  • იცავს ჯგუფური მოქმედების მარტივ წესებს.

 

რესურსები