შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი ამჟღავნებს კეთილგანწყობას თანატოლების მიმართ და ურთიერთობს მათთან

მიმართულებები:ურთიერთობა უფროსებთან
სფერო:სოციალურ-ემოციური განვითარება
ქვესფერო:სოციალური განვითარება

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • სხვა ბავშვების დანახვისას ამჟღავნებს ინტერესს მათ მიმართ,  ცდილობს მიუახლოვდეს და შეეხოს.
  • უხარია, როდესაც იმყოფება სხვა ბავშვების საზოგადოებაში.
  • გარკვეული ხანი თამაშობს  სხვა ბავშვების გვერდით.

 

 

 

1-3 წელი

 

  • ეხალისება სხვა ბავშვის გვერდით თამაში.
  • ზოგჯერ განცალკევდება უფროსისაგან იმისათვის, რომ ითამაშოს მეგობართან ერთად.
  • თამაშის დროს ბუნებრივად და თავისთავად ამჟღავნებს კეთილგანწყობას ნაცნობი ბავშვების მიმართ.
  • ამჟღავნებს ცნობისმოყვარეობას, როდესაც სხვა ბავშვი ნაწყენია ან რამეს არასწორად აკეთებს.
  • თამაშის  დროს უფროსის დახმარებით იცავს რიგითობას.
  • თამაშის  დროს უფროსის დახმარებით გამოართმევს და თვითონაც აძლევს სათამაშოებს თანატოლებს. 

 

რესურსები