შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვი წარმოადგენს საგნებს სიმბოლოების მეშვეობით

მიმართულებები:აზრის გამოხატვა და რეალობასთან კავშირი
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • ცნობს ადამიანებს, ცხოველებსა და საგნებს ფოტოებზე, სურათებზე.
  • ცდილობს იპოვოს ის საგნები, რომლებიც იქვე,  ახლოსაა დამალული.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • შეუძლია წარმოადგინოს ადამიანის, საგნის, ცხოველის რომელიმე ძირითადი მახასიათებელი. მაშინაც კი, თუ განსასახიერებელ ობიექტს ვერ ხედავს (მაგ., აჩვენებს, თუ რისი გაკეთება შეუძლია ძაღლს და ყეფს).
  • ცდილობს ახალი დანიშნულება მოუძებნოს ძველ, ნაცნობ საგნებს (როცა თოჯინას უმზადებს საჭმელს, დასაჭრელად დანის ნაცვლად იყენებს ფანქარს).
  • ხატავს და თან ასახელებს, რა დახატა,  განმარტავს, რა რას ნიშნავს.

 

რესურსები