შედეგი I

1-დან 3 წლამდე

ბავშვს შეუძლია  შეაჩეროს და შეინარჩუნოს ყურადღება მოცემულ ამოცანაზე, მაშინაც, როდესაც აწყდება პრობლემას

მიმართულებები:ყურადღების კონცენტრაცია
სფერო:სწავლისადმი მიდგომა
ქვესფერო:სასწავლო უნარები

ინდიკატორები

1-2 წელი

 

  • აგრძელებს ამოცანაზე მუშაობას დროის გარკვეულ მონაკვეთში. მაგ: ცდილობს ააშენოს კუბებით რაიმე 3-5 წუთის განმავლობაში.
  • ავსებს და ცლის სათამაშოების ყუთს მრავალჯერ.
  • ახსოვს, სად ინახება ხშირად გამოყენებული სათამაშოები.

 

 

 

2-3 წელი

 

  • დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში ჩართულია თავის მიერვე არჩეულ საქმიანობაში.
  • მშვიდ ატმოსფეროში ხშირ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე უსმენს  მცირე ზომის მოთხრობას.
  • დაჟინებით მოითხოვს მის მიერ წამოწყებული საქმიანობის დამთავრებას.
  • ითხოვს ერთი და იმავე ზღაპრის, ამბის ხშირად მოყოლას.

 

რესურსები